Polročná fin. správa k 30.6.2017

Regulované informácie sú uverejňované v zmysle zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v úplnom a nezmenenom znení. Za všetky uverejnené informácie zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti.