Ročná fin. správa k 31.12.2020

Regulované informácie sú uverejňované v zmysle zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v úplnom a nezmenenom znení. Za všetky uverejnené informácie zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti.